+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Новини

Начало / Новини

19.02.2021

Договор „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Фирма „ВАНИКО ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ още

01.04.2020

Публична покана за обществена поръчка

Ванико ООД обявява обществена поръчка за: Доставка монтаж и пускане в експлоатация на оборудване CNC струг (тип 1) - 1 бр и CNC струг (тип 2) - 1 бр още

19.02.2020

Сключен договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Фирма „ВАНИКО ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия на Оперативна програма ... още

16.06.2018

Завърши изпълнението на проект Осигуряване на нови работни места за безработни лица във Ванико ООД

Фирма Ванико ООД приключва изпълнението на сключения договор за проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ... още

07.07.2017

Четвъртвековен юбилей на фирма Ванико ООД

Ванико ООД празнува своя Четвъртвековен юбилей Фирмата е основана на 7 юли 1992 г още