+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Новини

Начало / Новини / ЦПО към Ванико ООД набира желаещи за провеждане на курсове по следните лицензирани професии и специалности:

ЦПО към Ванико ООД набира желаещи за провеждане на курсове по следните лицензирани професии и специалности:

    Машинен техник – Машини и системи с ЦПУ – III СПК

    Машинен техник – Технология на машиностроенето – III СПК

    Машинен монтьор – Металообработващи машини – II СПК

    Машинен оператор – Металорежещи машини – II СПК

    Шлосер – I СПК

    Стругар – I СПК

Начало: 01.06.2017 г. - обучението започва при сформиране на група от минимум 8 курсисти.

Място на провеждане: гр. Благоевград, учебно-производствена база на фирма Ванико, ул. Черни връх № 3, Промишлена зона.

Заявка за участие и допълнителна информация:

ЦПО „ВАНИКО” ООД , ул. Черни връх № 3, гр. Благоевград, 2700

Технически сътрудник:
Тел.: 073 88 20 02
Моб.: 089 555 6976 – инж. Христина Филчева
e-mail: Hristina.Filcheva@vaniko.com

Моб.: 089 555 6987 – Калина Цветанска
Моб.: 089 671 1439 – Елена Панчева
e-mail: Office@vaniko.com

Моля, попълнете документите и ни посетете лично, заедно с копие на диплома за средно (или висше) образование, три броя снимки и медицинско за работа (Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение,че професията по която ще се обучавате не Ви е противопоказна), като имате предвид работното време центъра, което е от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа.

Изпратени по електронната поща (сканирани) документи НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Таксата за обучение може да се плати на място или по банков път.

Адрес:
гр. Благоевград
ул. Черни връх № 3, Промишлена зона
учебно-производствена база на фирма Ванико

Банкова сметка:
Райфайзенбанк България ЕАД
„Ванико“ ООД
IBAN: BG59RZBB91551087006715
BIC: RZBBBGSF